Publicist

Een andere grote passie van me betreft het geschreven woord. Als praktisch instrument om een wereld te kunnen beschrijven, maar tevens als esthetische bezigheid, waarbij op bevredigende wijze inhoud aan vorm gekoppeld wordt.
Waar ik me als beeldhouwer specialiseer in specifieke beeldhouwproblemen, probeer ik als publicist een zo breed mogelijk invulling voor het woord "cultuur" te hanteren en streef ik een zo breed mogelijk publiek bereik na.


Sinds 1990 ben ik als freelance publicist met een vaste kunstrubriek verbonden aan diverse kunstredacties. Momenteel schrijf ik voor dagblad De Gelderlander. Daarnaast lever ik met grote regelmaat bijdragen, aanvankelijk aan kunsttijdschrift "Het Blad", sinds 2003 aan kunsttijdschrift "Beelden". En lever ik tekstuele bijdragen aan tentoonstellingscatalogi en uitgaven van collega-kunstenaars.


Publicaties

Publicaties in 'Het Blad', beeldende kunst in Gelderland:

Tussen 1997 en 1999 diverse bijdragen, waaronder een serie artikelen over de plaatsing van beelden in de openbare ruimte:


Publicaties in "Beelden", kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst:

Voorts: